You are currently viewing คู่มือการใช้ระบบ student care

คู่มือการใช้ระบบ student care

คู่มือการใช้ระบบ student care

https://www.student.co.th/

วิธีการติดตั้งและลงทะเบียน Application student care สำหรับผู้ปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=ISIDKaK6Bi0

ส่วนผู้ปกครองท่านไหนที่สะดวกรับแจ้งเตือนผ่าน line notify สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ได้เลยค่ะ

รับการแจ้งเตือนผ่านทาง line notify กดลงทะเบียนที่ลิงค์ได้เลยค่ะ http://student.co.th/line

ใส่ความเห็น