สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.สกลนคร (โซนคัดเลือกที่ 2)

สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน…

Continue Readingสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.สกลนคร (โซนคัดเลือกที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การรับเงินทุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ประชาสัมพันธ์การรับเงินทุน ปัจ…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การรับเงินทุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน