You are currently viewing รับทุนการศึกษา พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เนื่องในงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล 80 ปี 60 พรรษา

รับทุนการศึกษา พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เนื่องในงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล 80 ปี 60 พรรษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้นายสุชาติ วิเศษโวหารและนายชานนท์ นาคีย์ นำนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน จำนวน 18 คน เข้ารับทุนการศึกษา พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เนื่องในงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล 80 ปี 60 พรรษา รวมทุนการศึกษา 10,800 บาท ณ วิหารพระมงคลมิจลินท์ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

ใส่ความเห็น