You are currently viewing <strong>มอบทุนการศึกษาการแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา MEDIAKIDS AWARDS 2022</strong>

มอบทุนการศึกษาการแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา MEDIAKIDS AWARDS 2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสว่างแดนดินร่วมกับบริษัทมีเดียคิดส์ มอบทุนการศึกษาการแข่งขันคำศัพท์ชิงทุนการศึกษา MEDIAKIDS AWARDS 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่ได้รับชนะเลิศ โดยมีว่าที่ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบรางวัล

ใส่ความเห็น