You are currently viewing ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างแดนดินสำหรับนักเรียนชายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 กลุ่มที่ถูกระงับการฉีดเมื่อวันที่ 3 พย. 2564

ให้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ในวันพุธที่17 พย. 2564 ที่วัดโพธิ์ศรี เวลา 07.30-11.00 น.ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง

เอกสารที่นำไปมีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2.ใบประสงค์ฉีดวัคซีน

3. แบบคัดกรอง

4. ใบนัดฉีดวัคซีน

ใส่ความเห็น