You are currently viewing กิจกรรมวันคริสต์มาสในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565<br>โดยมีกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่ง

กิจกรรมวันคริสต์มาสในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565
โดยมีกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่ง

ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินทุกคน

ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565
โดยมีกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่ง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.

และนักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน รายการต่างๆรายละเอียดตามภาพได้เลยครับ/ค่ะ

ใส่ความเห็น