” คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

" คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ " ผู้…

Continue Reading” คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 20 คน และแนะนำบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินจากบริษัท แนส คอมพ์ 1 คน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบร…

Continue Readingแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 20 คน และแนะนำบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินจากบริษัท แนส คอมพ์ 1 คน

พิธีปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

พิธีปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้อง…

Continue Readingพิธีปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566