You are currently viewing วันมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564

วันมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายอานนท์ อินทรพานิชย์ ผู้อำนวยการสว่างแดนดิน และคณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน เยี่ยมให้กำลังใจ วันมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น