ประกาศรับนักเรียนรวม 2567

หนังสือรับรองผลการศึกษา สมัครเรียน ม.1

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/16I6lxfErJy8I4BER1qtPUl62KWb5CV_b/view?usp=drive_link

หนังสือรับรองผลการศึกษา สมัครเรียน ม.4

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1zb__WDX7M48WF4yYWzf9txhLLysch4xR/view?usp=drive_link

 

 

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ใส่ความเห็น