ประกาศผลการเรียน (ทุกระดับชั้น ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📝 ประกาศผลการเรียน (ทุกระดับชั้น ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ดังนี้ 

1. ระบบ sgs ในเวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. 

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

2. เว็บไซต์โรงเรียนสว่างแดนดิน หรือกดที่ลิงค์  https://drive.google.com/drive/folders/13_BvHISiUirsfUkJ78kX81LOApQcW-gH?usp=sharing 

โดยใช้เมลโรงเรียนสว่างแดนดิน ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียนเท่านั้น 

3. โรงเรียนติดประกาศผลการเรียนที่บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนสว่างแดนดิน


ใส่ความเห็น