ตารางเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ตารางสอนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1

https://drive.google.com/drive/folders/1MJEa0PoImqnqwPKh5HIje-QBdgSxgMUL?usp=sharing

ตารางเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1


ตารางสอนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2